Kawa Costa Rica La Candelilla

86 pkt SCA

100% Arabika Specialty

Świeża, zebrana w 2020 roku kawa specialty z Kostaryki. Jest owocem pracy czwartego już pokolenia farmerów. Kiedyś kawy te dostarczali do bardziej znanej Tarrazu a od 2000 roku pracują niezależnie. Wprowadzają metody ekologiczne do produkcji kawowca i z dużą starannością podchodzą do obróbki owoców po zbiorze. W tym roku wysokiej jakości lotów było mniej. Z tym większą przyjemnością prezentujemy jeden z nich: ziarno odmiany Typica z obróbki pośredniej (honey), suszone przez 7-10 dni. Typica to jedna z najstarszych i najważniejszych genetycznie odmian kawowca dająca bardzo dobrą jakość ziarna i równocześnie skąpe plony. Daje bardzo dobre rezultaty sensoryczne w Ameryce Środkowej. W profilu sensorycznym słodycz gruszki i pieczonego jabłka z miodem, aromat kwiatowy, soczysta kwaskowatość. 86,75 pkt w skali SCA

waga
cena
45,00 zł /250g

kostarykańska kawa specialty świeżo palona
kostarykańska kawa specialty świeżo palona kostarykańska kawa specialty świeżo palona kostarykańska kawa specialty świeżo palona

Zobacz też inne produkty